mandag 13. september 2010

Leserinnlegg i Østlendingen, lørdag 11.09.10 - etter mange tilbakemeldinger rundt deler av innspillet om Hanstads habilitet i vegsaken:


Friluft og rekreasjon


Aller først: Jeg har aldri brukt ordene ”mer verdifulle” i forhold til rekreasjonsområdene våre slik det tilsynelatende fremstår i avisen den 30.08. Der ble jeg feilsitert. I forhold til presiseringen den 04.09, så er heller ikke denne korrekt. Presiseringen gjenga min oppfatning av hvilke områder som benyttes mest totalt av Elverums befolkning til rekreasjon og fritid, og kan derfor ikke sees som noe annet enn nettopp det. Min opprinnelige hensikt med presiseringen var å tydeliggjøre at jeg ikke på noen måte ønsker å bli tillagt en holdning til rekreasjonsområdene våre som ikke samsvarer med sannheten. Sannheten er at jeg aldri har hatt noe interesse i å sette de forskjellige rekreasjonsområdene våre opp mot hverandre, jeg har heller aldri forsøkt å påberope meg verken evne eller posisjon til å kunne bedrive verdivurdering av dette og vil understreke at jeg anser alle rekreasjonsområder i Elverum for å være like verdifulle i kraft av sine egenskaper og tilbud til oss som bor i denne byen. Det som blir viktig for meg i en slik debatt er at vi må bevare marka, skogen og friluftsområdene våre på en måte som vil fortsette å gjøre de like tilgjengelige som de er pr. i dag, og som holder de friske og fri fra ny tilførsel av forurensning i form av store omkjøringsveier. Når jeg sier friluftsområdene våre, så mener jeg med våre hele Elverums befolkning.

Vi vet at det er mange som benytter friluftsområdene til trening, fritid, hygge, familiesamvær og rekreasjon i likhet med rekreasjonsområder som Støa, østsiden av Glomma, Magnus Hamlanders veg, museene og Prestøya. Jeg er selv en flittig bruker av sistnevnte runde, og anser det som god rekreasjon å benytte disse områdene. Man kan ikke sette disse to områdene opp mot hverandre da de representerer to helt forskjellige og særegne sider av byen vår. Dette har jeg vært bevisst på i alle mine innspill til debatten rundt omkjøringsveg/friluftsområdene, og slik jeg ser det er det heller ikke hensiktsmessig i forhold til vegdebatten. Den bør ha et betydelig større perspektiv enn å skape konkurranse mellom de respektive områder. Begrepet idyllisk kan brukes om så mangt, og definisjonen på idyllisk er - i likhet med begrepet verdifull – en subjektivt betinget opplevelse. Noe av det jeg mener bør være av stor betydning i forhold til denne debatten er at vi bør etterstrebe å bevare noe vi anser for å være verdifullt for oss – både subjektivt sett og i forhold til hva vi mener Elverum som by er best tjent med på sikt. Den endelige løsningen bør tjene sitt formål på best mulig måte, og i minst mulig konflikt med hva Elverum ønsker å representere og fremstå som.

Det er tydelig at dette er et engasjerende tema, og det er naturlig. Det er viktig for oss alle å kunne omgi oss med det vi setter pris på, så slike debatter er sterke og nødvendige. Jeg anser allikevel nå min holdning til denne debatten rundt friluftsområder og rekreasjon som avklart, og ønsker videre å understreke at mitt hjerte og engasjement har sterk tone til selve friluftsområdene og bevaring av disse. Elverum omgir seg med fantastiske friluftsområder og unik tilgang til skog og mark, rekreasjon, og trening. Jeg anser det som verdifullt. For alle.

Bente Sjøvik Roen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar