lørdag 20. november 2010


En av Elverums aller dyreste eneboliger kan fra våren bli bofellesskap for enslige, mind-reårige flyktninger.

Av Nils Henning Vespestad


Det dreier seg om en enebolig i Stavåssvingen 10, som Elverum Hus AS bygger og som prises til seks millioner kroner. Det tangerer det høyeste nivået som er oppnådd for eneboliger i byen.

– Vi har lagt inn et bud, og så er det opp til leverandøren å vurdere budet, sier prosjektleder Hans Erik Skari i kommunens eiendomsavdeling.

Han vil ikke si hva budet lyder på, men opplyser at det gjelder til og med i dag, lørdag.

– Har støvsugd Elverum

I tråd med kommunestyrets vedtak skal Elverum kommune etablere sitt andre bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger. Fem ungdommer skal bosettes her i løpet av mai/juni.

– Vi har støvsugd litt i Elverum for å finne en egnet bolig til dette formålet, uten for store ombyggingskostnader, sier Petter Lexander, virksomhetsleder for flyktningtjenesten.

Han bekrefter at byggeprosjektet til Elverum Hus AS har pekt seg ut som et god løsning.

Bufetat vil dekke driftskostnadene og betale kommunen leie.

– Månedsleia blir nok opp mot 25.000 kroner. På bofellesskapet vi allerede har er summen 22.500, og det er helt greit.

Stor og praktisk bolig

Kommunen får også et statlig investeringstilskudd på 40 prosent av kostnaden, opplyser Hans Erik Skari. Også han mener dette er en god løsning.

– Konseptet til Elverum Hus AS er en stor bolig med praktisk planløsning, og kan romme fem mindreårige pluss det vi kan kalle reserveforeldre. For vi etablerer på en måte en kunstig familie her, sier Skari. Han tenker på personalbasen som skal etableres i huset.

Bygges etter planen

Skari trekker ellers fram at nybygget får vannbåren varme, og at energifokus er svært viktig.

– Hvis man ser helheten, er jeg helt sikker på at dette er riktig valg med tanke på livsløpskostnadene, sier Skari.

Elverums første bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger ble etablert i en allerede eksisterende tomannsbolig ved Terningåa i vår. Lokalene måtte bygges om og tilpasses formålet. Det nye bofellesskapet kan tas i bruk uten tilpasninger.

– Boligen er byggeanmeldt, og det blir ikke noen endringer i forhold til det som ligger der, opplyser Hans Erik Skari.

Publisert lørdag 20. november 2010 kl. 03:00.
Sist oppdatert lørdag 20. november 2010 kl. 00:05.