tirsdag 14. september 2010

Østlendingen, 14.09.10:

Jeg er ikke inhabil

Foto: Cathrine Loraas Møystad

For tredje gang er Erik Hanstads (H) habilitet oppe til vurdering. Etter innspill fra innbyggerne har ordføreren vurdert Hanstad som inhabil i vegsaken. Hanstad trekker seg som leder.

– Jeg er ikke inhabil i saken. Jeg er totalt uenig i argumentasjonen. Jeg ba formannskapet vurdere min habilitet da saken kom opp etter at kommunestyret avviste vegvesenets to alternativer. Det virket som om ingen hadde tenkt på det. Og saken ble skrinlagt. Nå er det plutselig aktuelt igjen fordi to innbyggere finner at jeg er inhabil, sier Hanstad.


– Hvorfor ville du at habiliteten din skulle vurderes da?

– Jeg hadde vært erklært inhabil da vegvesenets to innstillinger om sentrumsbru var oppe. Jeg ønsket at prosessen skulle være ryddig, slik at jeg slapp å bli kastet ut igjen. Men det blir jeg jo likevel.

Respekterer

– Jeg synes også at det er et paradoks at da jeg ble valgt som leder for den arbeidsgruppa var jeg ikke med på avstemningen. For jeg var fortsatt inhabil. Det er jo ganske ironisk, sier Hanstad.

Han har bestemt seg for å trekke seg som leder uavhengig utfallet i formannskapet.

– Jeg respekterer ordførerens innstilling. Hvis min habilitet er under tvil og det vil sette spørsmål ved tilliten til veggruppa, så trekker jeg meg. Men jeg er ikke enig i saksgang og ordlyd. Jeg synes det er vondt at folk ikke har tillit til meg, og mener jeg har andre motiv, sier Hanstad.

Han vil ta opp saken internt i Høyre og lover at den vil få etterspill.

– Det blir vanskelig å rekruttere folk til politikken når engasjementet deres blir brukt mot dem, og habiliteten hele tiden skal vurderes, sier Erik Hanstad.

Han ble erklært inhabil i vegsaken når brualternativene ble diskutert, samt etablering av Skysstasjon.

Styremedlem

Formannskapet skal i morgen votere over Erik Hanstads habilitet. Han sitter som leder for en arbeidsgruppe hvor oppdraget er å «inngå dialog med Statens vegvesen og andre overordna myndigheter for å avklare videre prosess for utredning av overordnet vegnett i Elverum».

Ordførerens innstilling er at Hanstad er inhabil i arbeidsgruppa. Bakgrunnen er at Hanstad har eiendom i Magnus Hamlanders vei på Vestad, og derfor kan ha interesser i hvor et overordnet vegsystem går, i tillegg til at han er styremedlem i Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB). Dette kan komme i konflikt med hans habilitet i vegsaken. Dette har kommet fram som kontroversielt etter at Kjetil Bakke ba kommunen ta konsekvensene av det.

Publisert mandag 13. september 2010 kl. 23:52.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar