mandag 27. desember 2010

1.semester er endelig tilbakelagt...!

Da var tilbakemeldingen på eksamen i grunnleggende organisasjonsfag også gitt - og den er også bestått!
Hurra for meg, bedre julegave kunne jeg neppe fått!


torsdag 23. desember 2010

Studenttilværelsen

I dag kom tilbakemeldingen på eksamen i forvaltningsrett...
Jeg har bestått, og er overlykkelig!
Det er deilig å vite at jeg har kommet meg gjennom faget
med hevet hode - det er vel ikke en overdrivelse når jeg sier
at dette er det mest spennende jeg har gjort på skolen noen gang...!

Nå gjenstår det bare å se om eksamen i organisasjonsfag også er bestått.
Først da kan jeg legge første semester bak meg og ta fatt på
tre nye emner mot sommeren:

Team og teamledelse
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Personalledelse

Dette er stas!

lørdag 11. desember 2010

– Kommunen skaper en utrygghet

asdas
KRITISK: Bente Sjøvik Roen og Stavåsbakken velforening mener kommunen skaper usikkerhet ved å ta over en tomt og bolig i Stavåssvingen. (Arkivfoto)
 
– Nå får vi plutselig en kommunaleid institusjon i vårt nærområde hvor kommunen når som helst kan endre formålet med huset, sier leder i Stavåsbakken velforening, Bente Sjøvik Roen.


Skrevet av Jo E. Brenden

Stavåsbakken velforening er skeptiske til Elverum kommunes overtakelse av en bolig som Elverum Hus bygger i Stavåssvingen 10 og som skal bli bofellesskap for fem mindreårige asylsøkere.– En institusjon

– Kommunen er opptatt av at dette fortsatt skal benevnes som en alminnelig bolig, men vi er ikke enig i kommunens forståelse av begrepet. Vi vil oppleve at dette blir en kommunal institusjon – et døgnbemannet hus med kommunalt lønnede mennesker som skal gå i turnus. Dette blir en arbeidsplass, sier Bente Sjøvik Roen, og legger til:

– Vi stiller spørsmål om dette er forsvarlig i forhold til reguleringsplanene for området, når dette skulle være et villaområde med eneboliger.


Hun frykter beboerne i området vil føle seg lurt:


– Vi var 14 mennesker som lå to døgn i kø da tomtene i områdetskulle legges ut for salg, nettopp for å sikre oss drømmetomta med de forutsetningene som lå til grunn da. Flere hadde nettopp denne tomta som sitt førstevalg, før grunneieren plutselig fjernet den blant de tilgjengelige tomtene. Noen vil nok føle bitterhet over at den nå ender opp som en institusjon når tomta ble markedsført som en del av et nytt boligområde for barnefamilier.


– Vi er ikke på noen måte imot planene kommunen har for huset nå, og det er fint hvis vi kan bidra til å hjelpe enslige mindreårige asylsøkere som trenger et sted å bo. Men, etableringen harmonerer ikke med de forventningene vi hadde til området vi kjøpte tomt her og forutsetningene har blitt helt annerledes, kommenterer Sjøvik Roen.


– Hva frykter dere?


– Trygghetsfaktoren og forutsigbarheten er blitt borte med en kommunal bolig som nærmeste nabo, for vi frykter at kommunen kan når som helst omdefinere formålet med huset. Man får kort og god tinn noe ganske annet enn hva vi var forespeilet i naboområdet og en uforutsigbarhet inn i tilværelsen.


Langt møte


Hun bekrefter at velforeningen har hatt et møte med kultursjef Line Rustad og leder for flyktningtjenesten i Elverum kommune, Petter Leksander.


– Det var et langt møte hvor Line og Petter ga oss en veldig detaljrik informasjon om hva slags planer de har for huset, bekrefter Sjøvik Roen.


– Hva skal dere gjøre videre?

– Vi kommer til å følge opp denne saken videre med kommunen. Mer vil vi ikke si foreløpig.

Publisert fredag 10. desember 2010 kl. 21:38.
Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 kl. 22:10.

fredag 10. desember 2010

Kjøper flyktningebolig

for 5,8 millioner kronerSKAL BYGGE HER: På denne tomta i Stavåssvingen 10 skal Elverum kommune nå oppføre en bolig som til slutt skal huse fem mindreårige asylsøkere. (Foto: Nils Henning Vespestad)

Fakta om boligen:

* I henhold til nye energiforskrifter installeres varmepumpe basert på jordvarme fra egen grunn.
* Huset leveres med blant annet hvitevarer, opparbeidet utomhus og terrasse.
* Totalpris på huset: 5.220.000 kroner. Tomtepris: 600.000 kroner.

Elverum kommune har inngått avtale med Elverum Hus om kjøp av bolig i Stavåssvingen 10 i Elverum. Prislapp: 5.820.000 kroner.

Skrevet av Kjetil Brorson Dahl

Det bekrefter eiendomssjef Ingebrigt Henningsen i Elverum kommune. Kontrakten med Elverum Hus ble signert i morgentimene fredag.

– Bud på 5,5 millioner

– Gjennom prosessen har vi hele tiden hatt en avveining på pris. Vi gikk tidlig inn med et bud på 5,5 millioner kroner, sier eiendomssjefen.

Dette ville i så fall ha medført det Henningsen beskriver som en reduksjon av standarden ved boligen, blant annet i forhold til oppføringen av en garasje eller ikke.

– En slik reduksjon på standarden ville bare medført at vi måtte gjennomført slike utbedringer i etterkant selv. Det endte med at vi til slutt kom fram til en enighet om en pris på 5,8 millioner kroner, sier han.

Henningsen beskriver prosessen fram mot kontraktssigneringen med Elverum Hus som god.

– Det som er utfordringen for oss i slike saker er rett og slett det at det er for få slike boliger tilgjengelig i markedet. Konkurransen er rett og slett for liten. Vi kunne ønsket at det var flere muligheter for å finne slike hus, sier Henningsen.

– Byggestart over helga

Boligen som nå skal oppføres i Stavåssvingen 10 vil få et bruttoareal på 273 og et boareal på 236 kvadratmeter. I tillegg kommer en garasje med bod på 42 kvadratmeter.

Eiendomssjefen sier at oppføringen av boligen vil starte over helga.

– Da starter arbeidet med å klargjøre tomta for bygging. Boligen skal stå ferdig første uka i juli, sier Henningsen.
Det er Elverum kommune som i utgangspunktet finansierer kjøpet av boligen.

– Kommunen får statlige tilskudd på rundt 40 prosent av investeringene gjennom husbanken. De øvrige utgiftene betaler Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Til syvende og sist er kjøpet av denne boligen en «nullinvestering» for Elverum kommune, sier Ingebrigt Henningsen.

– Huset passer godt til formålet

Totalt skal det bosettes fem mindreårige og enslige asylsøkere i boligen.

– Huset vi har valgt passer godt for formålet og vil være med på å løse utfordringene kommunen har tatt på seg fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sier virksomhetsleder ved flyktningetjenester i kommunen, Petter Lexander.

– Dette har vært et omdiskutert prosjekt. Hvordan påvirker det dere i flyktningetjenesten?

– Jeg registrerer at mange har vært usikre. Dette blir framstilt som en stor institusjon i media. Det er snakk om en bolig hvor det skal bosettes fem unge asylsøkere, påpeker han.

Befolkningen har et stort informasjonsbehov og jeg opplever at vi så langt har hatt en god dialog med velforeningen i området.

Han har gjennomført et dialogmøte med velforeningen og opplever at mye usikkerhet har blitt ryddet til side.
– Det har ført til en bedre forståelse for hva dette egentlig dreier seg om, sier Lexander.

Publisert fredag 10. desember 2010 kl. 09:39.
Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 kl. 14:38.