mandag 13. september 2010

Østlendingen, 30.08.10:

Erik Hanstad inhabil

Bente Sjøvik Roen reagerer på at Erik Hanstad (H) skal sitte i arbeidsgruppa som skal jobbe med veiløsning i Elverum. – Han er inhabil, mener Roen.
Skrevet av Kristin Søgård

Bente Sjøvik Roen har sterke meninger om byutviklingen i Elverum, og administrerer facebooksiden «Nei til rasering av unike friluftsområder i Elverum» sammen med Stine W. Skjæret. I likhet med Skjæret skal Roen bygge hus på det nye byggefeltet Stavåsbakken 2, området som vil bli berørt av en eventuell omkjøringsvei, slik det er beskrevet i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.

Begge er med i velforeningen som er etablert i området.

Mange med seg

– Jeg taler ikke bare på vegne av meg selv. Nå har vi over tusen medlemmer på facebook-siden vår, sier Roen.

– Vi føler at kommunestyret er på villspor når det gjelder det overordnede veisystemet. Erik Hanstad var erklært inhabil i vår da spørsmålet om ny bru i sentrum og andre alternative forslag fra Statens vegvesen ble behandlet i kommunestyret. Han bør eklæres inhabil nå også, framholder hun.

Roen mener elverumspolitikerne har begynt i feil ende, når de fastslår at det er gjennomgangstrafikken som er roten til trafikkproblemene i sentrum.

– Det er ikke den, men den lokale trafikken som er problemet. Den får vi ikke vekk, sier hun.

Rekreasjon

Roen mener Hanstads engasjement i Interessegruppa Bedre Byutvikling, som er mot å bygge ny bru og legge ny vei gjennom hjertet av Vestad, også taler mot hans engasjement i arbeidsgruppa.

– Han kan umulig evne å være objektiv i en slik sak. Jeg er engstelig, for det vil være uheldig for den videre utviklingen, sier Roen som kaller det «politisk uforstand» å velge inn Hanstad.

– Skal ikke Hanstad ha lov til å være sterkt engasjert i spesielle saker, på lik linje med øvrige kommunestyrerepresentanter?

– Jeg har vondt for å se at han kan håndtere denne saken på en måte som gagner alle elverumsinger. Egeninteressene hans er for sterke, sier hun.

– Er det ikke et poeng å bevare den gamle bebyggelsen på Vestad?

– Det er ikke et rekreasjonsområde lik Stavåsen og Svartholtet, og kommer ikke til å bli det heller, sier Roen, som anser rekreasjonsområdene for mer verdifulle enn særegne bydelsmiljøer.

Overrasket over reaksjonen:


– Overraskende, kommenterer Erik Hanstad om Bente Sjøvik Roens utspill.

– For det første har jeg fått min habilitet vurdert på nytt i og med at forslaget som gikk på eiendommen vår er tatt ut i vedtaket. Den biten er klarert med formannskap og ordfører, sier han.

Siktemålet for arbeidsgruppa er å finne gode løsninger, påpeker han.


– Jeg er veldig, veldig klar på at vi skal ta de hensyn som er mulig å ta når det gjelder å finne gode løsninger. Det er utgangspunktet, også for Søbakken, og det var det som lå i vedtaket av 14. april, at den overordnete veiløsningen i Elverum skal skje på mest mulig skånsom måte, poengterer han.

– Andre byer med respekt for seg sjøl, bygger ikke 15–20 meter brede veitraseer tvers gjennom et boligfelt. Målet må være samarbeid med lokale oppsittere, sier han.

Høyrepolitikeren synes for øvrig det er trist å bli beskyldt for å mele sin egen kake.

–At en mistenkeliggjøres for å være kynisk og bare tenke på seg selv, er meningsløst, sier han og forklarer:

– Skulle det bli en realitet med vei gjennom området der jeg bor, er jeg og familien min egentlig heldige fordi vi får erstatning og kan flytte. Hovedmotivet for mitt engasjement er at det er lite framtidsrettet å vedta løsninger som for evig tid vil trekke all gjennomgangstrafikk inn i bygatene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar