lørdag 11. desember 2010

– Kommunen skaper en utrygghet

asdas
KRITISK: Bente Sjøvik Roen og Stavåsbakken velforening mener kommunen skaper usikkerhet ved å ta over en tomt og bolig i Stavåssvingen. (Arkivfoto)
 
– Nå får vi plutselig en kommunaleid institusjon i vårt nærområde hvor kommunen når som helst kan endre formålet med huset, sier leder i Stavåsbakken velforening, Bente Sjøvik Roen.


Skrevet av Jo E. Brenden

Stavåsbakken velforening er skeptiske til Elverum kommunes overtakelse av en bolig som Elverum Hus bygger i Stavåssvingen 10 og som skal bli bofellesskap for fem mindreårige asylsøkere.– En institusjon

– Kommunen er opptatt av at dette fortsatt skal benevnes som en alminnelig bolig, men vi er ikke enig i kommunens forståelse av begrepet. Vi vil oppleve at dette blir en kommunal institusjon – et døgnbemannet hus med kommunalt lønnede mennesker som skal gå i turnus. Dette blir en arbeidsplass, sier Bente Sjøvik Roen, og legger til:

– Vi stiller spørsmål om dette er forsvarlig i forhold til reguleringsplanene for området, når dette skulle være et villaområde med eneboliger.


Hun frykter beboerne i området vil føle seg lurt:


– Vi var 14 mennesker som lå to døgn i kø da tomtene i områdetskulle legges ut for salg, nettopp for å sikre oss drømmetomta med de forutsetningene som lå til grunn da. Flere hadde nettopp denne tomta som sitt førstevalg, før grunneieren plutselig fjernet den blant de tilgjengelige tomtene. Noen vil nok føle bitterhet over at den nå ender opp som en institusjon når tomta ble markedsført som en del av et nytt boligområde for barnefamilier.


– Vi er ikke på noen måte imot planene kommunen har for huset nå, og det er fint hvis vi kan bidra til å hjelpe enslige mindreårige asylsøkere som trenger et sted å bo. Men, etableringen harmonerer ikke med de forventningene vi hadde til området vi kjøpte tomt her og forutsetningene har blitt helt annerledes, kommenterer Sjøvik Roen.


– Hva frykter dere?


– Trygghetsfaktoren og forutsigbarheten er blitt borte med en kommunal bolig som nærmeste nabo, for vi frykter at kommunen kan når som helst omdefinere formålet med huset. Man får kort og god tinn noe ganske annet enn hva vi var forespeilet i naboområdet og en uforutsigbarhet inn i tilværelsen.


Langt møte


Hun bekrefter at velforeningen har hatt et møte med kultursjef Line Rustad og leder for flyktningtjenesten i Elverum kommune, Petter Leksander.


– Det var et langt møte hvor Line og Petter ga oss en veldig detaljrik informasjon om hva slags planer de har for huset, bekrefter Sjøvik Roen.


– Hva skal dere gjøre videre?

– Vi kommer til å følge opp denne saken videre med kommunen. Mer vil vi ikke si foreløpig.

Publisert fredag 10. desember 2010 kl. 21:38.
Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 kl. 22:10.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar