fredag 10. desember 2010

Kjøper flyktningebolig

for 5,8 millioner kronerSKAL BYGGE HER: På denne tomta i Stavåssvingen 10 skal Elverum kommune nå oppføre en bolig som til slutt skal huse fem mindreårige asylsøkere. (Foto: Nils Henning Vespestad)

Fakta om boligen:

* I henhold til nye energiforskrifter installeres varmepumpe basert på jordvarme fra egen grunn.
* Huset leveres med blant annet hvitevarer, opparbeidet utomhus og terrasse.
* Totalpris på huset: 5.220.000 kroner. Tomtepris: 600.000 kroner.

Elverum kommune har inngått avtale med Elverum Hus om kjøp av bolig i Stavåssvingen 10 i Elverum. Prislapp: 5.820.000 kroner.

Skrevet av Kjetil Brorson Dahl

Det bekrefter eiendomssjef Ingebrigt Henningsen i Elverum kommune. Kontrakten med Elverum Hus ble signert i morgentimene fredag.

– Bud på 5,5 millioner

– Gjennom prosessen har vi hele tiden hatt en avveining på pris. Vi gikk tidlig inn med et bud på 5,5 millioner kroner, sier eiendomssjefen.

Dette ville i så fall ha medført det Henningsen beskriver som en reduksjon av standarden ved boligen, blant annet i forhold til oppføringen av en garasje eller ikke.

– En slik reduksjon på standarden ville bare medført at vi måtte gjennomført slike utbedringer i etterkant selv. Det endte med at vi til slutt kom fram til en enighet om en pris på 5,8 millioner kroner, sier han.

Henningsen beskriver prosessen fram mot kontraktssigneringen med Elverum Hus som god.

– Det som er utfordringen for oss i slike saker er rett og slett det at det er for få slike boliger tilgjengelig i markedet. Konkurransen er rett og slett for liten. Vi kunne ønsket at det var flere muligheter for å finne slike hus, sier Henningsen.

– Byggestart over helga

Boligen som nå skal oppføres i Stavåssvingen 10 vil få et bruttoareal på 273 og et boareal på 236 kvadratmeter. I tillegg kommer en garasje med bod på 42 kvadratmeter.

Eiendomssjefen sier at oppføringen av boligen vil starte over helga.

– Da starter arbeidet med å klargjøre tomta for bygging. Boligen skal stå ferdig første uka i juli, sier Henningsen.
Det er Elverum kommune som i utgangspunktet finansierer kjøpet av boligen.

– Kommunen får statlige tilskudd på rundt 40 prosent av investeringene gjennom husbanken. De øvrige utgiftene betaler Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Til syvende og sist er kjøpet av denne boligen en «nullinvestering» for Elverum kommune, sier Ingebrigt Henningsen.

– Huset passer godt til formålet

Totalt skal det bosettes fem mindreårige og enslige asylsøkere i boligen.

– Huset vi har valgt passer godt for formålet og vil være med på å løse utfordringene kommunen har tatt på seg fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sier virksomhetsleder ved flyktningetjenester i kommunen, Petter Lexander.

– Dette har vært et omdiskutert prosjekt. Hvordan påvirker det dere i flyktningetjenesten?

– Jeg registrerer at mange har vært usikre. Dette blir framstilt som en stor institusjon i media. Det er snakk om en bolig hvor det skal bosettes fem unge asylsøkere, påpeker han.

Befolkningen har et stort informasjonsbehov og jeg opplever at vi så langt har hatt en god dialog med velforeningen i området.

Han har gjennomført et dialogmøte med velforeningen og opplever at mye usikkerhet har blitt ryddet til side.
– Det har ført til en bedre forståelse for hva dette egentlig dreier seg om, sier Lexander.

Publisert fredag 10. desember 2010 kl. 09:39.
Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 kl. 14:38.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar