tirsdag 20. april 2010

Skår i gleden - premissene er endret..

Elverum kommunestyre vedtok den 14.april å forkaste alle av Statens vegvesens forslag til løsning på utfordringene i trafikken her i Elverum. I stedet valgte de å gå for ett eneste alternativ - omkjøringsvei. Det er tenkt en i sør og en i nord.


se kommunestyremøtet på web-tv her

Ut fra tegninger vises denne veien i nord å skulle splitte Stavåsen i to, og dermed gjøre området langt mindre tilgjengelig enn det er i dag... I alt dette har jeg selvfølgelig svære egeninteressere også - min og  familiens fremtid. Om dette er et forslag som ender opp i virkeligheten - ja, så er det rett og slett nitrist.. Det betyr at vi i verste fall kan ende opp med en "motorvei" for all tungtrafikk mellom nord og øst dundrende "gjennom" hagen, og med støyskjerm som eneste skille mellom barna og denne transportetappen. Vi kjøpte en tom til en halv million kroner for å ha skogen, naturen, frisk luft og frihet som nærmeste nabo - ikke dette. Tegningene jeg henviser til viser en skisse hvor denne omkjøringstraséen er planlagt å følge bebyggelsen i Stavåsbakken over til Løvbergsmoen fra Grundset... Om dette finnes det bare ett ord, og det er UFORSTAND! Man kan ikke først selge tomter med lovnad og utsikter til å ha naturen som nærmeste nabo for så i neste øyeblikk bli sittende med et nytt hjem hvor støy, forurensing, helsefare og barneUvennlighet som realitet..

kartskisse over plassering av ny trasé i Stavåsen...
Her er det feltet merket B 2 R som er Stavåsbakken 2 - der vi skal bo

Vi er mange kritikere til dette, og Stavåsbakken 2 blir nok solid representert på folkemøtet angående saken på onsdag... Dette forslaget løser ikke trykket på trafikkutfordringene i sentrum, og flere alternativer bør vurderes - ikke minst av respekt for Elverums velgere.

Vi får håpe at kommunen selv ser urimeligheten i dette og snur på saken. Skal Elverum kommune få noe som helst støtte til  nytt vegsystem må saken være klar innen februar 2011 - da skal ny Nasjonal Transportplan vedtas i Stortinget... Elverums valg av løsning er avgjørende for hvilket utfall den nasjonale planen får for vår del - la oss håpe at fornuften seirer...

Ordfører Terje Røes vurdering rundt saken og tilhørende kommentarer.. Østlendingen, 20.04.10

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar